Profesionální informační služby pro bezpečné podnikání

Charakteristika hodnocení Semaforu Cribis

 • hodnocení funguje jako doplňující informační služba portálu www.cribis.cz
 • hodnocení je dostupné i pro uživatele partnerských řešení služeb Cribis
 • Semafor Cribis slouží k rychlé orientaci ve veřejně přístupných informacích o ekonomických subjektech působících v ČR
 • hodnocení je prováděno zejména k právnickým subjektům a fyzickým osobám podnikajícím
 • hodnocení je sestavováno společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
  • aktualizace v portálu Cribis.cz probíhá denně
 • informaci ukazatele Semafor Cribis je důležité doplnit podrobnými informacemi dostupnými v aplikaci Cribis.cz
 • Semafor Cribis nehodnotí subjekty se sídlem mimo území ČR a SR. Tyto informace lze získat prostřednictvím služby SkyMinder, kterou na území ČR zastupuje společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
 • poskytovatel hodnocení Semafor Cribis nenese žádnou odpovědnost za chybné, mylné nebo zavádějící informace čerpané ve zdrojových databázích uvedených dále v popisu jednotlivých hodnotících stupňů

        

       

Červená barva Semaforu Cribis

Do této kategorie jsou zařazeny společnosti s níže uvedenými charakteristikami platnými ke dni předcházejícímu datu aktualizace Semaforu Cribis (k času 23:29).

 • v úpadku, v konkurzu nebo u nich evidujeme návrh na konkurz podaný MPSV,
 • v likvidaci nebo vstoupily do likvidace podle zdroje ARES,
 • vymazané z obchodního rejstříku nebo ukončily činnost dle primárního registru (registr ekonomických subjektů, registr živnostenského podnikání),
 • se zjištěným neuhrazeným závazkem po splatnosti vůči VZP nebo ZPMV,
 • které byly uvedeny v databázi MF ČR jako nespolehlivý plátce DPH (potenciálně rizikový daňový subjekt).

UPOZORNĚNÍ:


Do této kategorie nejsou zahrnuty informace z komerčních či neveřejných dlužnických databází. Tento typ informací je součástí detailních reportů systému Cribis.

 

 


Žlutá barva Semaforu Cribis

Do této kategorie jsou zařazeny společnosti s níže uvedenými charakteristikami platnými ke dni předcházejícímu datu aktualizace Semaforu Cribis (k času 23:29).

 • Společnost nemá žádné závažné negativní informace.

Do této kategorie je rovněž zařazena společnost, která

 • je v insolvenčním řízení (vyjma stavů Vyhlášený konkurz a V úpadku),
 • má záznam o probíhající exekuci na majetek, exekuci na obchodní podíl nebo evidujeme soudní rozhodnutí,
 • byla v konkurzu v průběhu posledních tří let,
 • je předlužená dle posledních zveřejněných výkazů, které nejsou starší jak 3 roky,
 • má aktivní dluh v uzavřené skupině dodavatelů dlužnických databází převyšujících částku 100 000 Kč,
 • má přerušenou živnost – týká se pouze fyzických osob podnikatelů,
 • má ukončenou registraci plátce DPH (netýká se fyzických osob podnikatelů).

UPOZORNĚNÍ:


Zařazení subjektu do žluté barvy Semaforu Cribis automaticky neznamená, že společnost vykazuje vůči svým dodavatelům špatnou nebo dobrou platební morálku nebo neplatí své závazky včas. Toto hodnocení indikuje, že subjekt může mít ztíženou nebo velmi ztíženou pozici dostát svým závazkům vůči dodavatelům. Vždy doporučujeme důkladně prověřit konkrétní situaci subjektu jak při uzavírání nového obchodního vztahu, tak i při uzavírání obchodních případů se stávajícími odběrateli.
Zelená barva Semaforu Cribis

Zahrnuje subjekty, které nejpozději ke dni předcházejícímu datu aktualizace Semaforu Cribis (k času 23:59) nemají ve veřejných zdrojích žádnou varovnou a negativní informaci, která by je řadila do červené nebo žluté kategorie.

UPOZORNĚNÍ:


Zařazení subjektu do kategorie zelené barvy Semaforu Cribis automaticky neznamená, že společnost vykazuje vůči všem svým dodavatelům dobrou platební morálku. Toto hodnocení pouze indikuje, že společnost má pro dobrou platební morálku ze střednědobého horizontu ekonomicky obhajitelné předpoklady.

 

 


Subjekty nehodnocené Semaforem Cribis

Zahrnuje subjekty, které nejpozději ke dni předcházejícímu datu aktualizace Semaforu Cribis (k času 23:59).

 • subjekt není právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající se sídlem na území v ČR nebo SR
 • ve zdrojích není dostatek informací pro stanovení ukazatele
 • subjekt spadá do kategorie subjektů, která není ukazatelem hodnocena (státní a příspěvkové organizace apod.)