Profesionální informační služby pro bezpečné podnikání

06/ Nastavení v podnikatelském systému PROFIT (Dodavatel: LPSoft)

Účetní a daňová aplikace PROFIT je dostupná ve dvou verzích – FREE a PLUS. V obou těchto verzích je dostupný Semafor Cribis, který pomáhá k rychlé orientaci v ekonomické kondici dané firmy.

Adresář a karta subjektu

U každého subjektu je v adresáři a na kartě konkrétní firmy zobrazeno hodnocení Semaforu Cribis. To přehledně označuje firmy podle výskytu varovných a negativních informací a jejich závažnosti na tři skupiny rozlišené barvou. Zelená barva představuje firmy bez varovných informací, žlutá firmy s varovnými informacemi a červená firmy s vážnými negativními informacemi např. společnosti v úpadku či v likvidaci.

Pro použití hodnocení je potřeba kliknout na tlačítko „Aktualizovat Semafory Cribis“, tak dojde ke stažení aktuálních dat. Datum poslední aktualizace je zobrazeno ve spodní části okna. Doporučujeme aktualizovat Semafor Cribis pravidelně každý týden.

Po kliknutí na příslušnou barvu Semaforu Cribis se zobrazí popis hodnocení této barvy.

Pokud má uživatel aktivní přístup ke službám Cribis, může si zobrazit podrobný report obchodních a ekonomických informací či graf vlastnických a personálních vazeb dané společnosti s denně aktualizovanými daty přímo v aplikaci Cribis.

Přístup ke službám Cribis

Pokud uživatel přístup do Cribisu nemá, může si jej zřídit na webu Cribis Profi. K dispozici je testovací přístup na měsíc zdarma a další speciální nabídky s roční platností.

Odkaz na web Cribis Profi je dostupný v záložce „Nastavení účtu cribis.cz“, která se zobrazí uživateli bez aktivního přístupu ke službám Cribis po kliknutí na podrobný report či diagram vazeb. Obrazovka je také přístupná prostřednictvím záložky „Možnosti nastavení systému“ na kartě „Adresář“.

Faktury a další doklady

Semafor Cribis je zobrazován také při vytváření (nebo zpracování) faktur a dalších účetních dokladů. Při vystavování faktury systém uživatele upozorní, pokud má odběratel žlutou, nebo červenou barvu Semaforu Cribis.

Nastavení Semaforu Cribis

Použití Semaforu Cribis lze upravit či vypnout v záložce „Možnosti nastavení systému“ na kartě „Adresář“.