Profesionální informační služby pro bezpečné podnikání

B02/ Co najdu ve výstupech dostupných pomocí funkce Reporty?

Funkce Reporty přináší uživatelům portálu cribis.cz koncentrované informace o subjektech registrovaných v ČR uspořádané v jednom unikátním reportu.

Flexi report portálu cribis.cz přináší v jedné zprávě komplexní řadu obchodních informací o českých subjektech v několika jazykových mutacích. Kromě údajů z důvěryhodných datových zdrojů poskytuje report analytický pohled na firmu pomocí několika speciálně navržených a praxí otestovaných ukazatelů. Díky těmto charakteristikám je Flexi report jedinečným nástrojem pro podporu rozhodování o navázání nových obchodních kontaktů. Není proto překvapením, že jeho nejčastějšími uživateli jsou lidé na funkci:

Finanční ředitel, Obchodní ředitel, Finanční analytik, Obchodník, Risk manager, TOP management

Ukázka Flexi reportu

Obsahem Flexi reportu jsou identifikační údaje, finanční stav, obrat, vlastnická struktura, pohled na odvětví a region, v němž společnost působí. Pokud report není k dispozici online, lze jej jednoduše objednat offline a report bude v brzké době buď zaslán na e-mail klienta, nebo jej uložíme do klientova úložiště na prodejním portálu.

================================================================================

================================================================================