Profesionální informační služby pro bezpečné podnikání

B01/ Co jsou to služby Cribis a k proč je dobré je využívat?

Změny ve světové ekonomice měly v poslední době dopad i na změnu priorit řady českých firem. Na jedné straně se české společnosti mohou radovat z množství obchodních příležitostí díky prudkému rozvoji trhu, na druhé straně se ukazuje, že rostoucí konkurence klade čím dál vyšší nároky na efektivní řízení finančních rizik.

Produktivita společnosti nezřídka závisí právě na tom, jaká je schopnost firmy udržet správnou rovnováhu mezi těmito dvěma potřebami. V každé fázi obchodního vztahu je naprosto nezbytné mít možnost spolehnout se na moderní nástroje, které umožňují průběžnou kontrolu spolehlivosti obchodního partnera.

 Nezáleží na tom, jestli jste finanční ředitel odpovědný za řízení rizika, obchodní manažer, či je vaší úlohou analyzovat trh a konkurenci. S využitím informací o společnostech můžete efektivně podpořit řadu klíčových rozhodnutí a navíc lépe zhodnotit potenciální rizika významných obchodních případů. Výsledkem bude nejen nákladově efektivní transakce, ale navíc podpořená minimalizací rizik.

Díky dlouholeté zkušenosti skupiny CRIF v poskytování mezinárodních informací o společnostech, vytvořila společnost CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., specializovanou divizi, která prostřednictvím portálu www.cribis.cz nabízí strukturované informace o českých společnostech a informační nástroje s vysokou přidanou hodnotou.

Cribis (CRIF Business Information Services) nabízí uživatelům přístup k agregovaným údajům, diagramům vazeb a dalším informačním nástrojům o českých společnostech. A prostřednictvím  portálu SkyMinder.com můžete získat obdobné informace také k více než 50 milionům společností ve více jak 230 zemí po celém světě.

Nabídka Cribis se skládá z Flexi reportů, grafů vlastnických vazeb, marketingových seznamů a monitoringu. Služby byly navrženy tak, aby uspokojily potřeby uživatelů z různých tržních sektorů, jako jsou finanční instituce, výrobní či obchodní společnosti, instituce státní správy, ale i obecní samosprávy. Služby Cribis vám pomohou

  • objektivně zhodnotit finanční stav a stabilitu nového klienta, dodavatele či obchodního partnera (Reporty)
  • podrobně se seznámit s organizační či vlastnickou strukturou obchodních partnerů vč. historických vazeb (Diagram vazeb)
  • monitorovat stávající portfolio obchodních partnerů na významné negativní či pozitivní změny (Portfolio Watch)
  • mít pod kontrolou obory ve kterých se pohybují cílové skupiny vašich potenciálních zákazníků (Industry Watch)
  • odhadnout obchodní příležitosti či prověřit si partnery registrované na zahraničních trzích (portál SkyMinder.com)
  • nastavit vhodné marketingové aktivity díky zakázkovým marketingovým seznamům (funkce Marketingové seznamy)

================================================================================

================================================================================