Profesionální informační služby pro bezpečné podnikání

A07/ Odkud jsou informace využívané pro hodnocení Semafor Cribis?

Společnost CRIF - Czech Credit Bureau čerpá informace pro výpočet ukazatele Semafor Cribis ze zdrojové databáze Cribis.

Do vlastního hodnocení pak vstupují dostupné informace z většiny informačních zdrojů, z nichž zdrojová databáze Cribis čerpá. Konkrétní stupeň Semaforu Cribis je pak určen na základě výskytu negativních nebo naopak pozitivních informací v těchto zdrojích. 

 

Stupně Semaforu Cribis jsou pak určovány následujícím způsobem

  • ZELENÁ – označuje subjekty, u kterých nejsou identifikovány žádné vážné varovné signály
  • ŽLUTÁ – označuje subjekty, u kterých se vyskytují informace spojené se středním rizikem (role dlužníka v insolvenčním rejstříku nebo evidenci úpadců, exekuce na majetek či obchodní podíl apod.)
  • ČERVENÁ – označuje subjekty, u kterých se vyskytují významné negativní informace (informace o úpadku či prohlášeném konkurzu, zahájení likvidace, dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, výmaz z obchodního rejstříku apod.)

 

Primárně je Semafor Cribis sestavován jen pro právnické osoby typu obchodních společností. V případě výskytu negativní informace u fyzických osob podnikajících je sestaven i pro tyto subjekty.

================================================================================

  • Chcete mít jistotu, že se o problémech svého obchodního partnera dozvíte včas?
  • Chcete znát úroveň detailu negativní informace?
  • Zajímá vás jaký trend v ekonomických ukazatelích vykazuje váš obchodní partner?

Pokud jste na některou z uvedených otázek odpověděli ano máme pro vás řešení. Registrujte si on-line služby Cribis a mějte svoje obchodní partnery pod on-line kontrolou.

================================================================================