Profesionální informační služby pro bezpečné podnikání

A06/ Proč se nestačí orientovat jen podle ukazatele Semafor Cribis?

Hodnocení Semafor Cribis bylo společností CRIF - Czech Credit Bureau vyvinuto jako rychlý nástroj pro základní kontrolu portfolia v ekonomických či účetních softwarech partnerských řešení. Cílem této služby je primárně dále zvýšit informační hodnotu ekonomických systémů pro jejich uživatele. Díky tomu je distribuován pro uživatele většiny řešení zdarma.

Svoji povahou, frekvencí aktualizace a mírou detailu informací však neodpovídá vysokým nárokům, které jsou v dnešní turbulentí době na nástroje risk managementu kladeny. Řada změn u subjektů probíhá neustále a výskyt klíčové informace, která může mít zásadní vliv na schopnost subjektu dostát svým závazkům, je možný prakticky kdykoliv. Proto společnost CRIF - Czech Credit Bureau vedle služby Semafor Cribis poskytuje i celou řadu profesionálních on-line služeb (on-line služby Cribis), které tyto náročné požadavky nejen splňují, ale přinášejí svým uživatelům i vysokou míru komfortu při jejich zpracování a zejména kvalitní a stabilní zázemí poskytovatele informačních služeb s vysokým kreditem v bankovní a finanční sféře.

================================================================================

  • Chcete mít jistotu, že se o problémech svého obchodního partnera dozvíte včas?
  • Je pro vás měsíc dlouhá doba např. kvůli insolvenčnímu rejstříků?
  • Řada změn se může na chování a stavu společností projevit okamžitě. Chcete být o nich informováni včas?

Pokud jste na některou z uvedených otázek odpověděli ano máme pro vás řešení. Registrujte si on-line služby Cribis a mějte svoje obchodní partnery pod on-line kontrolou.

================================================================================