Profesionální informační služby pro bezpečné podnikání

A03/ Co znamenají jednotlivé barvy Semaforu Cribis?

Jednotlivé barvy semaforu svým pojetím sice evokují klasický dopravní semafor. Význam barev však není tak striktní.

Červená barva tak určitě neznamená okamžitý stop spolupráce s partnerem, stejně jako zelená automaticky neznamená, že obchodní spolupráce s takto označeným partnerem se má ihned rozjet na plno. V případě Semaforu Cribis jde o rozlišení subjektů, u kterých DOPORUČUJEME jinou než standardní opatrnost v obchodních vztazích a to z důvodu, že naše zdroje zaznamenaly signály, které by mohly mít (dle povahy a úrovně spolupráce) na obchodního partnera takový vliv, že by mohla být ohrožena vaše investice či by vám tato spolupráce mohla zhoršit cashflow. A nejen pozdním inkasováním tržeb, ale zejména v důsledku zvýšených nákladů spojených s vymáháním pohledávek po splatnosti.

V pojetí ukazatele Semafor Cribis tak mají jednotlivá světla semaforu následující význam:

 • Červená barva - doporučena vysoká opatrnost v obchodních vztazích !!!
  • tímto stupněm jsou označeny subjekty, u nichž se vyskytují významné negativní informace (výskyt dluhů v relevantních dlužnických databázích, insolvenční řízení, exekuce, apod.) nebo vysoká hodnota ukazatele pravděpodobnosti bankrotu, nízká úroveň tzv. úvěrové kapacity, nebo subjekt vykazuje celkově špatné hodnocení jeho ekonomické situace. Mezi subjekty s červenou barvou jsou též subjekty, jejichž činnost již byla oficiálně ukončena.
  • v této úrovni hodnocení se též v blízké budoucnosti budou vyskytovat subjekty s nestabilní tzv. ekonomicky spjatou skupinou, která může mít výrazný vliv na stabilitu hodnoceného subjektu (např. velký počet subjektů v likvidaci či insolvenci v nedávné době s přímou ekonomickou vazbou)
 • Žlutá barva - doporučena zvýšená opatrnost v obchodních vztazích
  • subjekty se středním rizikem spojeným s příslušným stupněm hodnocení ekonomické situace subjektu nebo negativní dynamikou změn, žádné aktuálně dostupné negativní informace
 • Zelená barva - doporučena standardní opatrnost v obchodních vztazích 
  • dle dostupných informací dobrá ekonomická situace, žádné aktuálně dostupné negativní informace o subjektu

================================================================================

 • Chcete se dozvědět víc informací i o subjetktech u kterých není Semafor Cribis k dispozici?
 • Máte podezření, že už došlo ke změně situace některého z hodnocených subjektů a potřebujete zjistit víc?
 • Využijte některý z balíčků služeb Cribis sestavených na míru právě vám. Registrujte si např. testovací účet.

================================================================================