Profesionální informační služby pro bezpečné podnikání

REFERENCE

Od roku 2005 je jediným akcionářem společnosti CRIF - Czech Credit Bureau (dříve CCB - Czech Credit Bureau), mezinárodní skupina CRIF, která byla založena v roce 1988 v italské Boloni a dnes je čtvrtým největším provozovatelem úvěrových registrů a systémů pro podporu rozhodování na světě. Skupina CRIF zajišťuje aktuálně prostřednictvím svých více než 1400 kvalifikovaných odborníků profesionální služby na čtyřech kontinentech.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau  od svého založení v listopadu 2000   úspěšně rozvíjí svoji činnost především v těchto oblastech:

  • Provoz a podpora činnosti registrů klienstkých informací

CRIF – Czech Credit Bureau působí  od svého vzniku jako technický provozovatel Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, jejichž prostřednictvím si zejména banky, spořitelny, leasingové a splátkové společnosti nebo faktoringové firmy ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Aktuálně aktivně využívá služeb těchto registrů  53 bankovních a finančních domů, jejichž aktuální seznam naleznete na stránkách obou rgsitrů (www.cbcb.cz a www.llcb.cz). V oblasti úvěrových registrů působí CRIF – Czech Credit Bureau  i na Slovensku, a to prostřednictvím své sesterské společnosti CRIF – Slova Credit Bureau, s.r.o. Slovenská dceřiná společnost zabezpečuje technický provoz pro slovenské bankovní registry (www.sbcb.sk a www.nbcb.sk).

  • Vývoj, komplexní řešení a konzultace v oblasti automatizace rozhodovacích procesů

Na českém trhu také působí divize CDS (CRIF Decision Solutions) prostřednictvím svého kompetenčního centra, jež zodpovídá za oblast střední a východní Evropy. Divize CDS poskytuje konzultace a  implementuje řešení pro podporu rozhodování. Převážná část služeb je orientována na workflow pro automatizaci procesů schvalování a související činnosti ve finančních institucích, jako jsou např. procesy vymáhání pohledávek či fraud management. Součástí kompetenčního centra je i statisticko-analytický tým s lokální znalostí zaměřující se na oblast vývoje, dodávky a monitoringu skórkaret pro rozhodovací strategie.

  • Vývoj a provoz, případně dodávka informačních řešení pro B2B sektor

Divize Business Info poskytuje klientům a obchodním partnerům ze sektoru B2B profesionální nástroje a poradenství v oblasti řízení firemních rizik. Základním nástrojem je portál obchodních informací www.cribis.cz umožňující plně on-line přístup k denně aktualizovaným informacím o podnikatelských subjektech v ČR.

Součástí služeb této divize je také hodnocení firem prostřednictvím nástroje iRating, a to jak standardních komerčních společností, tak i obcí, bytových družstev či neziskových organizací.  které hodnotí ekonomické subjekty též oblast podpory malých a středních podniků ve spolupráci s Ve spolupráci s Hospodářskou komorou také prostřednictvím unikátního nástroje rating MSP nabízí hodnocení malých a středních podniků. Společnosti tak mají jedinečnou šanci získat informaci, jak se na jejich současnou úroveň hospodaření mohou dívat finanční a bankovní instituce.

Prostřednictvím řešení divize Business Info mohou zákazníci získat také přístup k unikátnímu portálu obchodních informací SkyMinder.com, který přináší informace o 50 milionech společností z více než 230 zemí světa. V rámci divize BI pracuje stálý tým analytiků s dlouholetými zkušenostmi z bankovního sektoru.