Profesionální informační služby pro bezpečné podnikání

Ochrana osobních údajů

Tento dokument stanovující zásady ochrany osobních údajů popisuje postupy přijaté společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Česká republika, ohledně zpracování osobních údajů uživatelů. Jedná se o všeobecnou informaci adresovanou těm, kteří navštíví tyto webové stránky, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Při využívání některých služeb uživatelé poskytnou určité informace, budou vznášet konkrétní požadavky a poskytnou souhlas se zpracováním svých osobních údajů, bude-li to ze zákona vyžadováno.

Zpracování údajů

Výsledkem přístupu k těmto webovým stránkám může být zpracování údajů týkajících se určených nebo určitelných osob. Správcem údajů je CRIF – Czech Credit Bureau. Osobní údaje mohou být zpracovány rovněž zpracovatelem údajů. Zpracovatelem údajů je společnost CRIF S.p.A, via M. Fantin 1 – 3,  40131 Bolona, která zajistí přiměřené organizační a technické zpracování údajů za účelem zabezpečení těchto údajů proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, poškození, krádeži, užití nebo jinému zveřejnění údajů poskytnutých společností CRIF – Czech Credit Bureau.

Místo zpracování údajů

Osobní údaje budou zpracovány v prostorách společností CRIF – Czech Credit Bureau a CRIF S.p.A. S údaji budou pracovat osoby s příslušnými technickými dovednostmi a schopnostmi, kterým byly přiděleny specifické funkce v oblasti zpracování údajů.

Postupy při zpracování údajů

Údaje budou zpracovány korektním způsobem a plně v souladu se zákonem tak, aby byla zajištěna ochrana údajů a jejich důvěrný charakter. Údaje budou zpracovány elektronickými nebo automatizovanými prostředky.

Typy zpracovávaných údajů

Informační systémy a softwarové postupy použité při provozování těchto webových stránek získávají v průběhu svého běžného provozu určité osobní údaje. Přenos těchto údajů je implicitně dán využitím ICP protokolů. Údaje nejsou shromažďovány s cílem spojovat je s konkrétními subjekty, avšak již díky svému charakteru umožňují identifikovat uživatele prostřednictvím jejich zpracování a přidružení k jiným údajům drženým třetími osobami. Tato kategorie údajů obsahuje IP adresy a doménová jména počítačů, které užívají uživatelé připojující se k síti, dále pak URI adresy požadovaných zdrojů, časové určení požadavků, použitý postup při vznášení požadavků a další parametry vztahující se k operačnímu systému a informačnímu prostředí uživatele. Dobrovolné zaslání emailové adresy uživatele na adresu sdělenou na webové stránce má za následek získání osobních údajů uživatele potřebných k tomu, aby bylo možné reagovat na požadavky tohoto uživatele.

Poskytování údajů

Je na uživatelích, zda sdělí své osobní údaje, které společnost CRIF – Czech Credit Bureau potřebuje k tomu, aby mohla poskytnout požadované služby. Neposkytnutí těchto údajů může výše uvedené společnosti znemožnit dodání požadovaných informací nebo služeb.

Cookies

Cookies se nepoužívají k přenosu osobních informací. Užití cookies relací, které nejsou trvale ukládány v počítači uživatele a které po vypnutí prohlížeče zmizí, je striktně omezeno na přenos identifikačních kódů relace, jež obsahují náhodná čísla generovaná serverem a potřebná k bezpečné navigaci na webové stránce. Používání těchto cookies relací tak znemožňuje užití jiných informačních technologií, které by mohly představovat potenciální ohrožení důvěrného charakteru navigace. Neumožňují získání osobních informací, s jejichž pomocí by bylo možné identifikovat uživatele.

Práva uživatele

Dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. mají uživatelé právo na to, aby jejich osobní údaje byly zlikvidovány, jakmile zanikne důvod ke zpracování osobních údajů. V případě porušení zákona při zpracování osobních údajů je uživatel oprávněn žádat, aby jeho data byla zablokována, opravena, doplněna nebo zlikvidována. V těchto případech bude žádost předložena společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00  Praha 4, Česká republika.