Profesionální informační služby pro bezpečné podnikání

O nás - provozovatel portálu Cribis

Provozovatelem portálu cribis.cz je společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau  od svého založení v listopadu 2000 úspěšně rozvíjí svoji činnost především v těchto oblastech:

  • Provoz a podpora činnosti registrů klientských informací

CRIF – Czech Credit Bureau působí  od svého vzniku jako organizátor Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, jejichž prostřednictvím si zejména banky, spořitelny, leasingové a splátkové nebo faktoringové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Služeb těchto registrů využívá více než 55 bankovních a finančních domů, jejichž aktuální seznam naleznete na stránkách obou registrů (www.cbcb.cz a www.cncb.cz). V oblasti úvěrových registrů působí CRIF – Czech Credit Bureau  i na Slovensku, a to prostřednictvím své sesterské společnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. Slovenská dceřiná společnost zabezpečuje technický provoz pro slovenské bankovní registry (www.sbcb.sk a www.nbcb.sk).

  • Provoz registru poradců ELIXIR

Od roku 2012 provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který je společným projektem makléřských a finančněporadenských společností, pojišťoven a bankovních institucí. Svým uživatelům nabízí komplexní data o profesní historii finančních poradců. Široké veřejnosti umožňuje ověření získání odborné certifikace jednotlivých poradců.

  • Vývoj, komplexní řešení a konzultace v oblasti automatizace rozhodovacích procesů

Na českém trhu také působí divize CDS (CRIF Decision Solutions) prostřednictvím svého kompetenčního centra, jež zodpovídá za oblast střední a východní Evropy. Divize CDS poskytuje konzultace a  implementuje řešení pro podporu rozhodování v oblasti řízení rizik. Součástí kompetenčního centra je i statisticko-analytický tým s lokální znalostí zaměřující se na oblast vývoje, dodávky a monitoringu skórkaret pro rozhodovací strategie.

  • Vývoj, provoz a dodávka informačních řešení pro B2B

Divize Business Info poskytuje klientům a obchodním partnerům profesionální nástroje a poradenství v oblasti řízení firemních rizik. Základním nástrojem je portál obchodních informací www.cribis.cz umožňující plně on-line přístup k denně aktualizovaným informacím o podnikatelských subjektech v ČR.

Součástí služeb této divize je také hodnocení firem prostřednictvím nástroje iRating, a to jak standardních komerčních společností, tak i obcí, bytových družstev či neziskových organizací. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy se odborníci společnosti podílí na projektu Rating MSP, který nabízí hodnocení malých a středních podniků. Společnosti tak mají jedinečnou šanci získat informaci, jak se na jejich současnou úroveň hospodaření mohou dívat finanční a bankovní instituce.

Prostřednictvím řešení divize Business Info mohou zákazníci získat také přístup k unikátnímu portálu obchodních informací SkyMinder.com, který přináší informace o 50 milionech společností z více než 230 zemí světa.

Od roku 2005 je jediným akcionářem společnosti CRIF – Czech  Credit Bureau mezinárodní skupina CRIF, která byla založena v roce 1988 v italské Boloni a dnes je čtvrtým největším provozovatelem úvěrových registrů a systémů pro podporu rozhodování na světě. Skupina CRIF zajišťuje aktuálně prostřednictvím svých více než 1500 kvalifikovaných odborníků profesionální služby na čtyřech kontinentech.

Kontakt:
Název společnosti: CRIF – Czech Czech Credit Bureau, a. s.
Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
IČ: 26212242
Zapsána u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 6853
Tel.: +420 737 152 074 - Cribis Helpline
Tel.: +420 277 778 530 - ústředna, záznamník
Fax: +420 277 778 580
E-mail: cribis.cz(at)crif.com

 Kde nás najdete? www.mapy.cz